Home » de marktsteen

de marktsteen

Het oudste voorwerp staat op de Grote Markt. Het is de Marktsteen. Deze steen werd tijdens de IJstijden, ongeveer 140.000 jaar geleden, door het landijs vanuit Scandinavië naar Twente gebracht. De steen wordt in het Stadboek van 1619 voor het eerst genoemd. De kooplieden mochten pas handelen op de markt als men "voorbij den groten stein was gekomen." Waarschijnlijk stond de marktmeester op de steen om het marktgeld van de kooplieden in ontvangst te nemen. De steen werd ook gebruikt om de grens tussen de vier wijken van Oldenzaal aan te geven. Het is cultureel erfgoed want het is een hele oude steen die hier niet vandaan komt.